Setkání expertní skupiny RESCALED

V pondělí 20. května na Kotlasce proběhlo další setkání expertní skupiny RESCALED. Nově se k nám připojil i zástupce Probační a mediační služby. Sdíleli jsme inspiraci a highlighty ze tří nedávných zahraničních cest, kterých se řada členů*ek zúčastnila, a debatovali jsme o tom, co by bylo přenositelné do ČR.

Diskutovali jsme i o možných budoucích projektech a výzkumech, které by šíření komunitních věznic u nás podpořily. Připojili se k nám i kolegové z think-tanku České priority, se kterými bychom rádi na některých výzkumných aktivitách spolupracovali.

#rescaled #ceskakancelarrescaled #VSCR #PMS #IKSP #IRJ| #MSP #Mezinarodnivezenskespolecenstvi #RUBIKONCentrum #komunitniveznice