Zásady ochrany osobních údajů

Tímto uděluji organizaci RUBIKON Centrum, z. ú., IČO 60446871, se sídlem Novákových 439/6, 180 00 Praha 8, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů (tj. e-mailu), a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů novinek a dalšího informačního a marketingového sdělení a pro zasílání těchto novinek a dalšího informačního a marketingového sdělení.

Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu neurčitou nebo do odvolání.

Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese rescaled.cz@gmail.com. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.