LITERATURA A ZDROJE

Principy komunitních věznic (detention houses)

Zpráva Prison Insider

Less and smaller prisons for more human dignity

Práce s komunitou, Brožurka Farapej k NIMBY

Rigorozní práce
Nové přístupy v penitenciární péči – model Otevřené věznice Jiřice

Připravujeme nový odkaz

Práce s komunitou, Brožurka Farapej k NIMBY

Rigorozní práce
Nové přístupy v penitenciární péči – model Otevřené věznice Jiřice