EVROPSKÁ SÍŤ RESCALED

OD MYŠLENKY... K HNUTÍ

Pozitivní výsledky existujících příkladů dobré praxe podnítily společnou touhu po změně, která se projevila navázáním spolupráce mezi organizacemi z Belgie, Francie, Nizozemska, Norska a Portugalska:

Evropská síť RESCALED je tvořena: De Huizen (BE), Vrije Universiteit Brussel (BE), Farapej (FR), Restorative Justice Nederland (NL), Chains (NL), Bonjo (NL), Avans Hogeschool (NL), Stichting terugkeer en herstel (NL), Dat is Helder (NL), Wayback (NO) a RESHAPE (v té době APAC Portugalsko) (PT).

Vztahy mezi těmito partnery a jejich společná mise podporovat využívání vězeňských domů namísto velkých vězeňských zařízení se staly základem pro vznik RESCALED. Během deseti let se z myšlenky stalo hnutí.

CO DĚLÁME

V Evropě je ve vězení 1,5 milionu lidí. To znamená, že 1,5 milionu lidí je vyřazeno ze společnosti a na delší či kratší dobu umístěno do fyzické i sociální izolace. Zároveň se od nich očekává, že budou připraveni se do společnosti vrátit, protože téměř všichni jsou dříve či později propuštěni. Zní paradoxně, že nejlepším způsobem, jak někoho připravit na život ve společnosti, je držet ho mimo ni. Přesto to děláme už více než 200 let poté, co se zrodil koncept vězení. Stále opakujeme minulost, přestože se léta potvrzuje, že to příliš nefunguje.

Proč tedy nenavrhnout alternativu, která by lépe odpovídala 21. století?

To je to, co dělá RESCALED.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE RESCALED

Mapa evropských příkladů dobré praxe RESCALED.

mapa příkladů dobré praxe RESCALED

Mapa evropských příkladů dobré praxe RESCALED.

TÝMY

RESCALED je evropská síťová organizace s národními kancelářemi v šesti zemích: Belgii, České republice, Nizozemsku, Norsku, Německu a Portugalsku. V každé zemi podporují realizaci vězeňských domů/komunitních věznic různé partnerské organizace. Toto je náš tým národních a evropských koordinátorů.

Evropská kancelář RESCALED sídlí v belgickém Bruselu, výkonnou ředitelkou je Helene De Vos.

ČLENOVÉ

Associació Pastoral Penitenciària

Španělsko

Avans Hogeshool

Nizozemsko

BONJO

Nizozemsko

COMMUNITY PROCESSING

Nizozemsko

DE HUIZEN

Belgie

Foundation of Recovery and Return

Nizozemsko

CHAINS

Nizozemsko

Irish Penal Reform Trust

Irsko

RESHAPE

Portugalsko

Restorative Justice Nederland Foundation

Nizozemsko

SEEHAUS

Německo

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Belgie

WAYBACK

Norsko