DOBRÁ PRAXE V ČR

Výzkumná zpráva Řepy

Jak funguje oddělení pro ženy v Řepích, které je součástí Vazební věznice Praha Ruzyně? Již od roku 1996 funguje tento unikátní projekt ve spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a řádem sester Sv. Karla Boromejského. Propojuje tři světy: řádové sestry, odsouzené ženy a seniory, o které zde společně pečují. Nakolik zde funguje propojení s místní komunitou a individuální přístup k odsouzeným?

Výzkumná zpráva Otevřená věznice Jiřice

Otevřená věznice v Jiřicích je prvním takovým zařízením u nás, funguje už od roku 2017. V čem je přístup k odsouzeným jiný než v běžných věznicích? Jak fungují vztahy mezi nimi a odbornými zaměstnanci? Klíčovým slovem je zde důvěra. Ale i podoba tohoto zařízení je hodně odlišná: ubytování umožňuje odsouzeným fungovat samostatně v prostředí podobném životu na svobodě, je to „trenažér“ pro nácvik na život po propuštění. Přečtěte si výzkumnou zprávu.

... ubytování umožňuje odsouzeným fungovat samostatně v prostředí podobném životu na svobodě, je to „trenažér“ pro nácvik na život po propuštění.

Oddíl pro matky s dětmi ve Věznici Světlá nad Sázavou

texty připravujeme

Probační dům v Písku

texty připravujeme

Koukněte také na mapu příkladů dobré praxe RESCALED v rámci celé Evropy.