Mapa příkladů dobré praxe RESCALED

Máme upřímnou radost, že téma komunitních věznic má podporu v rámci EU a že se stává aktuálním pro řadu evropských zemí. To ukazuje mapa subjektů, které v rámci Evropy vycházejí z principů RESCALED.

Mapu evropských příkladů dobré praxe můžete prostudovat ZDE.

#komunitniveznice #rescaled #ceskakancelarrescaled #detentionhouses