Neformální zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra na poli Rady EU i k tématu komunitních věznic

Minulý měsíc se stal významným mezníkem, protože se téma komunitních věznic dostalo na program evropské agendy.

26. ledna 2024 Rada pro spravedlnost a vnitřní věci uspořádala politickou debatu o modelech komunitních věznic. Debaty se zúčastnili všichni ministři spravedlnosti a ministři vnitra členských států. Závěry jejich rokování by měly být přijaty do konce června.

🌐To znamená významný krok vpřed při vytváření nových forem vězení.

Belgické předsednictví Rady Evropské unie považuje komunitní věznice za důležitý krok směrem k rehabilitaci a zplnomocňování vězňů, což je naprosto v souladu s posláním organizace RESCALED.

Více informací k zasedání najdete na Belgian Presidency zde.

#RESCALED #rescaledmovement #EU2024BE #CriminalJusticeReform #SystemicChange #InclusiveFuture #ceskakancelarRESCALED

Foto zdroj zde.