3. setkání expertní skupiny RESCALED

Ve čtvrtek 18. ledna proběhlo v Komunitním centru a zahradě Kotlaska třetí setkání odborné skupiny RESCALED. Účast byla opravdu hojná, přišli kolegové a kolegyně z Vězeňské služby ČR a Generálního ředitelství VSČR, Institutu pro restorativní justici, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zastoupeni byli také výzkumní pracovníci, právníci a nechyběli ani lidé s žitou zkušeností.

První část byla věnována aktualitám z evropské sítě RESCALED, zejm. přípravě Evropských pravidel pro komunitní věznice a setkání Valné hromady RESCALED, které bude hostovat RUBIKON Centrum v červnu tohoto roku.

Zmínili jsme se také činnosti české kanceláře RESCALED a zahraniční pracovní cesty, které nás v následujících měsících čekají.

Závěrečnou část jsme věnovali brainstormingu nad možnostmi inovativních změn v oblasti trestní justice směrem k podpoře dobré praxe komunitních věznic v kontextu ČR.

#Rescaled Movement #Vězeňská Služba ČR #Institut pro kriminologii a sociální prevenci #Institut pro restorativní justici #

#rescaled #rescaledmovement #detentionhouses #komunitniveznice #vezenstvi #zenyavezeni