Zástupci evropské a 6 národních kanceláří RESCALED se tento týden sešli v Bruselu!

Diskutovali o strategiích, vzájemně jsme se dozvěděli více o národních kontextech a vyměnili si nápady, jak podpořit rozvoj komunitních věznic.

Johan Lothe uspořádal smysluplný workshop na téma Hlas a zapojení osob s žitou zkušeností.

Měli jsme také to potěšení zúčastnit se podnětného workshopu na téma Sociální začleňování, který vedla Andwele Bryan, vedoucí oddělení pro rovnost žen a mužů a sociální začleňování v nadaci Porticus. 

Vzw De Huizen / Les Maisons asbl

Restorative Justice Netherland

RUBIKON Centrum

Wayback, Livet Etter Soning

Reshape Seehaus e.V.

#RESCALED #rescaledmovement #detentionhouses #criminaljusticereform #socialchange #prison #advocacy #socialimpact #normalization #changingthesystem

www.rescaled.org

www.rescaled.cz