Setkání odborné skupiny RESCALED

Dne 14. 9. 2023 proběhlo v Komunitním centru a zahradě Kotlaska setkání odborné skupiny RESCALED, řešili jsme přípravu konference Ženy a vězení, která se bude konat v listopadu a bude se věnovat tématu komunitních věznic. V rámci konference budeme moci sdílet i dobrou praxi v ČR z oddělení pro výkon trestu odsouzených žen Řepy, z oddílu pro matky s dětmi z Věznice Světlá nad Sázavou a Otevřené věznice Jiřice. Jsou to průkopnické projekty, jejichž zkušenosti je dobré využít pro další rozvoj komunitních věznic u nás a sdílet je i se zahraničními kolegy.

Rescaled Movement 

Vězeňská Služba ČR

#rescaled #rescaledmovement #detentionhouses #komunitniveznice #vezenstvi #zenyavezeni