Podmínky ve vězení nevytvářejí lepší lidi

Projev emeritního prezidenta Prison Fellowship International Rona Nikkela rozhodně stojí za poslech. Jeho projev je pravdivý, přímý a upřímný vybízející ke zpětné vazbě osobní, ale i celospolečenské. Ve svém projevu zmiňuje, že v konvenčních způsobech vykonávání spravedlnosti formou uvěznění není řešení. Podle pravidla č. 4 Nelsona Mandely by uvěznění mělo nejen chránit společnost, ale také snížit recidivu. To se ale neděje. Uvěznění dle Rona Nikkela nenapraví pachatele k lepšímu životu a chování a míra recidivy se tím pádem nesnižuje.

Obecně stále existuje zažitá představa, že čím horší trestný čin, tím obtížnější a těžší by mělo být uvěznění. Na celém světě se však ukazuje, že je to trvale neúčinné, navíc velmi ekonomicky nákladné. Podle Nikkela podmínky ve vězení nevytvářejí lepší lidi. Nemůžeme přece očekávat, že prostředí zbavené svobody a zodpovědnosti, oddělení od rodiny změní lidi k lepšímu. Spíše naopak to má destruktivní dopad na sociální vazby a schopnost činit vlastní kompetentní rozhodnutí po propuštění.

Proto je nutná RADIKÁLNÍ ZMĚNA PODMÍNEK! První z nich je UZNÁNÍ LIDSKOSTI, protože bez ohledu na trestný čin, je to v první řadě lidská bytost. Kriminalita je dle prezidenta problém komunity,  ne jen člověka a my jsme stále zodpovědní za jeho blaho, protože je naší součástí, jsem propojeni a oni se k nám jednou vrátí. To, jak vidíme lidi, je to, jak s nimi zacházíme. Funguje zde tzv. Pigmaliův efekt, tzn. očekávání ovlivňuje to, co se stane. Pozitivní očekávání přináší pozitivní výsledky, ale stejně tak negativní očekávání přináší negativní dopady.

Nikkel dokonce přichází s naprosto osvětovou myšlenkou, a sice, že lék na kriminalitu není ani trest, není jím ale ani rehabilitace. Klíč řešení je ve VZTAHU. Existuje mnoho aspektů,  které mohou ovlivnit kriminogenní faktory, jako např. výchova, vzdělání, nezaměstnanost x práce, chudoba x finanční pomoc a stabilita, negativní sociální prostředí, psychosociální povaha x terapie, závislosti vs. léčba… Ale nic z toho není řešení. Základem není soustředit se na léčbu, ale na péči o člověka – VZTAH. Patologie uzavřená v patologickém prostředí lidí s podobnými povahami je jako chtít léčit infekčně nemocného uzavřením do infekčního prostředí s jinými nakaženými!. Prostředí zbavené svobody a zodpovědnosti nevytvoří neuvádí jedince do společnosti schopného být svobodný a svobodně a zodpovědně se rozhodovat. Nehledě na obrovské ekonomické dopady a mezigenerační, sociální, kulturní a osobní důsledky….

Ron Nikkel

Je emeritním prezidentem Prison Fellowship International (PFI). V letech 1988 – 1996 působil jako předseda Aliance nevládních organizací OSN v oblasti prevence kriminality a trestní justice. V období 1983 – 1986 zastával funkci viceprezidenta Mezinárodní asociace dobrovolníků v trestní justici. V současnosti je aktivním členem správních rad organizací Advocates International, The Jericho Road Foundation a Love In Action.

#rescaled #ronnikkel #prisonfellowshipinternational #PFI #apac