Penologická recidiva

Think-tank České priority přichází s unikátními daty k penologické recidivě dle genderu, doby od propuštění i typu propuštění. Výzkumná analýza vznikla ve spolupráci s RUBIKON Centrem a Vězeňskou službou ĆR, v rámci projektu NAPLNĚNÍ BANGKOK RULES V ČR: CESTA K PODPOŘE LIDSKÝCH PRÁV VĚZNĚNÝCH A PROPUŠTĚNÝCH ŽEN. Na prezentaci výsledků se můžete podívat ZDE.

#rescaled#rescaledmovement#detentionhouses#komunitniveznice#