Dobrá praxe v ČR – objekt Řepy

Foto: Jan Jirkovský

Malé, diferencované a komunitně integrované formy uvězňování lze nalézt ve všech koutech Evropy a pro příklady dobré praxe nemusíme ani do zahraničí. Stačí navštívit oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Řepích, které je součástí Vazební věznice Praha Ruzyně.

Jak funguje?

Tento unikátní projekt funguje ve spolupráci mezi Vězeňskou službou ČR a řádem sester Sv. Karla Boromejského již od roku 1996. Propojuje tři světy: řádové sestry, odsouzené ženy a seniory, o které zde společně pečují. Nakolik zde funguje propojení s místní komunitou a individuální přístup k odsouzeným objevte ve výzkumné zprávě zde?

Oddělení pro výkon trestu odsouzených žen v Řepích se také dostalo na mapu příkladů dobré praxe komunitních věznic po celé Evropě, kterou si můžete prohlédnout zde.

#RESCALED #komunitniveznice #systemovazmena

#RESCALED #DetentionHauses #CriminalJusticeReform #SystemicChange #Inspirational #rescaledmovement #EU2024BE