Cesta za věznicemi ve volném režimu

Věznice ve volném režimu jsou malá komunitní zařízení, která provozují nevládní organizace v úzké spolupráci s vězeňskou službou. Uvěznění v nich tráví poslední část svého trestu. Sousední Sasko, kam jsme se s kolegy z Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby tento týden vypravili, jich má hned několik. Zatím se jedná o pilotní projekty podporované současnou progresivní vládou a my měli možnost navštívit tři z nich. V jednom domě uprostřed Drážďan provozují projekt Pier 36, který umožňuje 4 mužům žijícím v jednom bytě lépe se, s odbornou pomocí a podporou, připravit na přechod na svobodu.

Obdobnou variantou uvěznění s volným režimem určenou pro ženy je projekt Halbe Treppe v Mohornu a novou šanci dostávají i mladiství na břehu jezera nedaleko Lipska v rámci projektu Seehaus.

Návštěvy, které jsme díky Ulrichovi Weinholdovi, kolegy z neziskovky Seehaus., německé kanceláře RESCALED, mohly uskutečnit, pro nás byly velmi cenné. Domů jsme si přivezli spoustu inspirace a otázek, jak by se věznice podobného typu daly vyzkoušet i u nás.

A proto jsme tu, česká kancelář RESCALED, abychom otvírali cestu takovým novým typům uvězňování, které lépe odpovídají dobovým potřebám a mentalitě lidí 21. století.

Děkujeme Ulrichovi a všem kolegům z VSČR a PMS za to, že jsou v tom s námi!

#rescaled #rescaledmovement #seehaus #detentionhouse #komunitniveznice